Naša činnosť

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou spravuje cca 3260 bytov na území mesta Bánovce nad Bebravou, obce Rybany, Uhrovec, Haláčovce, Horné Naštice a Biskupice. BD Bánovce nad Bebravou zastrešuje všetky činnosti spojené so správou a údržbou bytov a domov. Zabezpečuje 24 hodinovú poruchovú službu, vedie účtovníctvo, zabezpečuje celú legislatívu spojenú s prevodmi bytov v osobnom vlastníctve.
Ekonomický úsek

Ekonomický úsek

zabezpečuje a vedie účtovnú evidenciu družstva a spracovanie hospodárskych výsledkov... viac...

Organizačný úsek

Organizačný úsek

Zabezpečuje činnosti spojené so správou, zabezpečuje celú legislatívu spojenú s prevodmi bytov do osobného vlastníctva... viac ....

Technicko-energetický úsek

Technicko-energetický úsek

zabezpečuje údržbu bytového fondu domov v správe BD, zabezpečuje výkon vodoinštalatérskych ... viac ...

O histórii BD

Krátky pohľad do histórie bytového družstevníctva v Bánovciach nad Bebravou. Delimitácia BD Bánovce od OSBD Topoľčany v r. 1990 bolo poslednou zmenou, ktorých vo vývoji od vzniku družstevníctva v našom meste bolo niekoľko. Pre ilustráciu v krátkosti spomenieme zmeny....

O nás

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou sídli na adrese Svätoplukova 1600 v Bánovciach nad Bebravou. V súčasnej dobe spravuje cca 3260 bytov v Bánovciach nad Bebravou, v Rybanoch ,v Uhrovci, v Haláčovciach a v Horných Našticiach.

BD Bánovce nad Bebravou zastrešuje všetky činnosti spojené so správou a údržbou bytov a domov. Zabezpečuje 24 hodinovú poruchovú službu, vedie účtovníctvo, zabezpečuje celú legislatívu spojenú s prevodmi bytov v osobnom vlastníctve.