Zavedenie preventívnych opatrení

od autora: | 22 marca, 2020

Z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení, žiadame všetkých
užívateľov bytov v správe BD Bánovce nad Bebravou, aby
podľa možnosti obmedzili priamu návštevu v kanceláriach BD.
Prosíme o prednostné využívanie telefonickej a elektronickej
komunikácie. Stránkové dni sú bez obmedzenia.
K o n t a k t y
Nájomné: tel. 0385364615 email: uctaren@bd-bn.sk
Bytové: tel. 0385364617 email: minarik@ bd-bn.sk
Tech. energetické:
-majster: tel. 0385364621 email: majster@ bd-bn.sk
-energetik: tel. 0385364622 email: korbela@ bd-bn.sk
Sekretariát: tel. 0385364612 email: sekretariat@ bd-bn.sk
Káblová televízia Internet: tel. 0385364631 email: kancelaria@ bd ts .sk

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).