Pre zástupcov vlastníkov

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou pozýva zástupcov vlastníkov bytov na koncoročnú poradu, ktorá sa uskutoční v utorok 10.12.2019 o 15.45 hod. v zasadačke BD Bánovce nad Bebravou.