Pre zástupcov vlastníkov

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou pozýva zástupcov vlastníkov bytov a predsedov samospráv, na výročnú poradu, ktorá sa uskutoční v utorok 31.03.2020 o 15.45 hod. v jedálni 1. ZŠ Duklianska.