Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

od autora: | jún 20, 2018

O Z N A M

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou oznamuje užívateľom bytov, že dňa 20.6.2018 sa bude konať zasadnutie Mestského zastupiteľstva, kde sa bude rozhodovať o vrátení prevádzkových nákladov dodávky studenej vody /SV/ za rok 2017, spôsobených stratou v rozvodoch posilovacej rady /SV/ v majetku Mesta Bánovce nad Bebravou, pre bytové domy napojené na posilovaciu sústavu /SV/.

Zástupcom vlastníkov doporučujeme zabezpečiť účasť užívateľov bytov na tomto zasadnutí.