Výročná porada zástupcov vlastníkov a schôdze vlastníkov bytov sa odkladajú

od autora: | 11 marca, 2020

Výročná porada zástupcov vlastníkov sa uskutoční v náhradnom termíne, o ktorom budú zástupcovia vlastníkov vopred informovaní.

Schôdze vlastníkov bytov a členské schôdze sa odkladajú, o termíne budú zástupcovia vlastníkov vopred informovaní.