Budova správy BD je od 9.11.2020 OTVORENÁ v obmedzenom režime.

od autora: | 9 novembra, 2020

Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov v správe Bytového družstva Bánovce nad Bebravou, že od 9.11.2020 je budova správy BD z preventívnych opatrení otvorená v obmedzenom režime. Pokladňa je otvorená v stránkové dni pri dodržaní hygienických opatrení.

Stránky budú vybavené vo vestibule budovy správy BD.

Žiadame všetkých vlastníkov a nájomníkov, aby ak je to možné využívali elektronickú a telefonickú komunikáciu.

Ďalšie informácie je možné získať na,

minarik@bd-bn.sk,

038-536 4612, 536 4621.

Havarijná služba je zabezpečená v plnom rozsahu.

Požiadavky môžete vhodiť aj do SCHRÁNKY na bránke BD,
kde uveďte aj svoje tel. číslo, prípadne emailovú adresu.

Ďakujeme Vám za porozumenie.

K o n t a k t y
Tech. energetické:
-majster: tel. 0385364621, 0911 272 752
  email: majster@ bd-bn.sk
Nájomné: tel. 0385364615 email: uctaren@bd-bn.sk
Bytové: tel. 0385364617, 18 0911 895 776
 email: minarik@ bd-bn.sk

Káblová televízia Internet: tel. 0385364631 0911 504 207  email: kancelaria@ bd ts .sk