Technicko-energetický úsek

Dokumenty k stavebným úpravám -NOVÉ!!

Metodika rozúčtovania energií

Prehľad vývoja cien energií a služieb

Cenník údržbárskych prác (zip subor)

Cenníky dodávateľských firiem:

Bežo s.r.o. Bánovce nad Bebravou

ista Slovakia s.r.o. Bratislava

Energoinvest s.r.o. Prievidza

Technicko-energetický úsek

zabezpečuje údržbu bytového fondu domov v správe BD, zabezpečuje výkon vodoinštalatérskych, kúrenárskych a elektroinštalačných prác pre iné právnické subjekty, vedie evidencie fakturačných odberných miest pre dodávku ÚK, TÚV, SV, El. energiu a plyn, vedie evidencie bytových meradiel, t.j. vodomerov a pomerových rozdeľovačov nákladov na ÚK, zabezpečuje odpočty meradiel prostredníctvom hospodárov domov, spracováva údaje o spotrebách energií, vypočítava a vystavuje výmery záloh na energie, sleduje doby overenia bytových vodomerov a zabezpečuje ich výmeny a overenia (registrácia v zmysle par.26 zákona č.142/2000 o metrológií), spracováva údaje pre ročné a čiastkové vyúčtovanie záloh a nákladov na energie, rieši reklamácie týkajúcich sa uvedených činnosti (vyúčtovanie, predpis záloh)

vedúci úseku:038/5364623      Email:varga@bd-bn.sk
Varga Štefan

energetik:038/5364622  Email:korbela@bd-bn.sk
Ing.Korbela Dalibor
skladníčka:038/5364622
Srncová Renata

majster údržby – nahlasovanie opráv a porúch: 038/7602066   Email: majster@bd-bn.sk
Krchlík Miloš

hotovosť voda: 0903 410 258
hotovosť elektrika: 0903 410 870

Napíšte nám :