Str.a pokl.hodiny

Stránkové a pokladničné hodiny

Pondelok: 7.00-11.00 11.30-15.30

Streda     : 7.00-11.00 11.30-17.00

Piatok     : 7.00-11.00 11.30-14.00