Poruchová služba

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou zabezpečuje poruchovú službu 24 hodín.

Pracovná doba 7.00-15.30  038 5364621,22

Mimopracovná doba:

Pohotovostná služba voda – 0903 410258

Pohotovosť služba elektrika- 0903 410870