Porada zástupcov vlastníkov

od autora: | október 8, 2019

Bytové družstvo pozýva zástupcov vlastníkov bytov na koncoročnú poradu, ktorá sa uskutoční v utorok 10.12.2019 o 15.45 hod. v zasadačke BD Bánovce nad Bebravou.