Platby za byt a služby ak je to možné, uhrádzajte na uvedené č. účtov

od autora: | 23 októbra, 2020

VÚB SK08 0200 0000 0000 8811 8192 , ČSOB SK47 7500 0000 0040 0085 0724 , uvádzajte tiež “VARIABILNÝ SYMBOL” “kmeňové číslo bytu” z výmeru mesačných platieb alebo z pokl. dokladu, pri faktúrach “číslo faktúry”