Plán práce orgánov BD na 1. polrok 2020

od autora: | 8 januára, 2020

Zasadnutia predstavenstva -BD
17.02.2020 - pondelok 23.03.2020 - pondelok
20.04.2020 - pondelok 15.05.2020 - piatok
19.06.2020 - piatok

 

 

Porada zástupcov vlastníkov domov
31.03.2020 - utorok (výročná porada, podklady k SVB a k VČS , voľby delegátov ZD, kandidátov do Predstavenstva -BD a Kontrolnej kom. BD)

 

 

Schôdze vlastníkov bytov a členské schôdze od 07.04.2020 do 17.05.2020

 

 

Zhromaždenie delegátov
26.05.2020 - utorok