Oznam PD Podlužany

od autora: | august 21, 2019

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PODLUŽANY, 956 52 PODLUŽANY
IČO: 00205567 IČ DPH: 2020416376


Mestský úrad
Bánovce nad Bebravou


Váš list číslo/z dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Podlužany
41/2019 19.08.2019


O Z N A M


Oznamujeme občanom, že Poľnohospodárske družstvo Podlužany aplikuje do pôdy tekuté hnojivo Hnojovicu od pondelka 19.08.2019 počas dňa a noci do piatka 23.08.2019.
Aplikácia sa bude vykonávať v obci Podlužany a  v závislosti od počasia.
Hnojivo sa aplikuje do pôdy a ihneď je i zapracované do pôdy.
Žiadame občanov o trpezlivosť a zhovievavosť.
Zároveň ďakujeme za pochopenie.


PD Podlužany