Oznam o O T V O R E N Í budovy správy BD a pokladne v stránkové dni od 18.05.2020.

od autora: | 15 mája, 2020

Užívateľom bytov v správa BD oznamujeme, že od 18.05.2020 bude budova správy BD a pokladňa v stránkové dni OTVORENÁ. 

Preplatky z vyúčtovania ak platíte účtom sa vrátia na účet do konca júna 2020. Ak ste platili v pokladni alebo šekom preplatky sa v pokladni BD nebudú vyplácať, môžete si ich započítať v nasledujúcich platbách alebo požiadať o vyplatenie na určený účet.  
Stránky budú vybavované v obmedzenom režime podľa požiadaviek. 

Reklamácie na vyúčtovanie budú vybavované na základe písomnej alebo elektronickej požiadavky zaslanej na email korbela@bd-bn.sk alebo sekretariat@bd-bn.sk