Organizačný úsek

Cenník-BD-platný od-07-2019

Plán práce orgánov družstva 2/2019

Informácie o prevodoch bytov do osobného vlatníctva

Domový poriadok

Reklamačný poriadok BD

Rokovací poriadok

Platné Stanovy BDBN 0519

Telefónny zoznam

Organizačný úsek

zabezpečuje  činnosti spojené so správou,  zabezpečuje celú legislatívu spojenú s prevodmi bytov do osobného vlastníctva, vedie evidenciu vlastníkov, evidenciu členov družstva, organizačno-právne záležitosti, organizačne zabezpečuje schôdze vlastníkov bytov, metodicky usmerňuje zástupcov vlastníkov bytov.

vedúci úseku:038/5364618   Email: minarik@bd-bn.sk
Minárik Igor
referentka:038/5364617
Klačanská Gertrúda

Pošlite nám mail: