O nás

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou sídli na adrese Svätoplukova 1600 v Bánovciach nad Bebravou. V súčasnej dobe spravuje cca 3260 bytov v Bánovciach nad Bebravou, v Rybanoch ,v Uhrovci, v Haláčovciach a v Horných Našticiach.

BD Bánovce nad Bebravou zastrešuje všetky činnosti spojené so správou a údržbou bytov a domov. Zabezpečuje 24 hodinovú poruchovú službu, vedie účtovníctvo, zabezpečuje celú legislatívu spojenú s prevodmi bytov v osobnom vlastníctve.