Termín konania ZD 2020

od autora: | 20 novembra, 2020

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV

Bytového družstva Bánovce nad Bebravou

sa uskutoční sa 26.11.2020

v DOME KULTÚRY ulica Farská 7

15.00 hod – prezentácia

15.45 – otvorenie rokovania.

Delegáti budú o programe ZD 2020 vopred informovaní v pozvánke.