Zhromaždenie delegátov

Zápisnica z písomného hlasovania Zhromaždenia delegátov BD 05 2021

súbor na stiahnutie

Zapisnica ZD 05 2021