Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov BD 2021

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou oznamuje delegátom, že Zhromaždenie delegátov BD sa vzhľadom na núdzový stav v tomto roku uskutoční formou písomného hlasovania.

Predbežný termín konania Zhromaždenia delegátov BD formou písomného hlasovania je máj 2021.