Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou oznamuje termín Zhromaždenia delegátov.

21.5.2018 o 15.30 hod.

Zhromaždenie delegátov sa uskutoční v školskej jedálni 1.Základnej školy, ul. Duklianska pri mestskom parku.