Zhromaždenie delegátov

Zhromaždenie delegátov

Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou oznamuje predbežný termín Zhromaždenia delegátov.

19.11.2020 o 15.30 hod.

Zhromaždenie delegátov sa uskutoční v Dome kultúry Farská 7.