Archívy autora: Igor Minárik

Oznam o O T V O R E N Í budovy správy BD a pokladne v stránkové dni od 18.05.2020.

od autora: | 15 mája, 2020

Užívateľom bytov v správa BD oznamujeme, že od 18.05.2020 bude budova správy BD a pokladňa v stránkové dni OTVORENÁ.  Preplatky z vyúčtovania ak platíte účtom sa vrátia na účet do konca júna 2020. Ak ste platili v pokladni alebo šekom preplatky sa v pokladni BD nebudú vyplácať, môžete si ich započítať v nasledujúcich platbách alebo požiadať… Čítať viac »

Zavedenie preventívnych opatrení

od autora: | 22 marca, 2020

Z dôvodu zavedenia preventívnych opatrení, žiadame všetkýchužívateľov bytov v správe BD Bánovce nad Bebravou, abypodľa možnosti obmedzili priamu návštevu v kanceláriach BD.Prosíme o prednostné využívanie telefonickej a elektronickejkomunikácie. Stránkové dni sú bez obmedzenia. K o n t a k t yNájomné: tel. 0385364615 email: uctaren@bd-bn.skBytové: tel. 0385364617 email: minarik@ bd-bn.skTech. energetické:-majster: tel. 0385364621 email: majster@… Čítať viac »

Plán práce orgánov BD na 1. polrok 2020

od autora: | 8 januára, 2020

Zasadnutia predstavenstva -BD17.02.2020 – pondelok 23.03.2020 – pondelok20.04.2020 – pondelok 15.05.2020 – piatok19.06.2020 – piatok     Porada zástupcov vlastníkov domov31.03.2020 – utorok (výročná porada, podklady k SVB a k VČS , voľby delegátov ZD, kandidátov do Predstavenstva -BD a Kontrolnej kom. BD)     Schôdze vlastníkov bytov a členské schôdze od 07.04.2020 do 17.05.2020… Čítať viac »