BYTOVÉ DRUŽSTVO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU


Základné informácie

Ekonomický úsek

Organizačný úsek

Technicko-energetický úsek

Aktuality

Hlásenie poistných udalostí

Prenájom plošiny

BDTS s.r.o. - Káblová TV, Internet


Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou

Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou

IČO: 00688177

DIČ: 2021054574

Registračné číslo pre DPH: SK 2021054574

Právna forma: Družstvo, Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vl.č.20/R

Kontakty - telefónne čísla

Sekretariát: 038/5364612, fax:038/7605441

Ekonnomický úsek: 038/5364613

Organizačný úsek: 038/5364617, 18

Technicko energetický úsek: 038/5364622, 23

Majster údržby-nahlasovanie opráv a porúch: 038/7602066; 038/5364621

Nájomné a fondy: 038/5364615

Pokladňa: 038/5364624

PAM: 038/5364626

STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok: 7:00-11:00 11:30-15:30

Streda: 7:00-11:00 11:30-17:00

Piatok: 7:00-11:00 11:30-14:00

POKLADNIČNÉ HODINY

Pondelok: 7:00-11:00 11:30-15:30

Streda: 7:00-11:00 11:30-17:00

Piatok: 7:00-11:00 11:30-14:00