BYTOVÉ DRUŽSTVO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU


Základné informácie

Ekonomický úsek

Organizačný úsek

Technicko-energetický úsek

Aktuality

Hlásenie poistných udalostí

Prenájom plošiny


Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou

Svätoplukova 1601, 957 04 Bánovce nad Bebravou

IČO: 00688177

DIČ: 2021054574

Registračné číslo pre DPH: SK 2021054574

Právna forma: Družstvo, Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vl.č.20/R

STRÁNKOVÉ DNI

Pondelok: 7:00-11:00 11:30-15:30

Streda: 7:00-11:00 11:30-17:00

Piatok: 7:00-11:00 11:30-14:00

POKLADNIČNÉ HODINY

Pondelok: 7:00-11:00 11:30-15:30

Streda: 7:00-11:00 11:30-17:00

Piatok: 7:00-11:00 11:30-14:00